nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Elke dag staan hulpverleners klaar om eerste hulp te verlenen op evenementen aan mensen die dat nodig hebben. Daarnaast hebben ze als belangrijke taak om preventief te signaleren en te reageren. Het werken op evenementen vraagt een aanvullende expertise naast het reguliere EHBO diploma/certificaat. Denk hierbij aan de communicatie tijdens een evenement, het veilig transporteren van slachtoffers met (en zonder) diverse hulpmiddelen, het in kaart brengen van het slachtoffer volgens de ABCDE methodiek en de overdracht volgens de SBAR. Daarbij is het steeds belangrijker om ook psychosociale hulpverlening te bieden.

 

Het verlenen van eerste hulp op een evenement vraagt dus om specifieke kennis en vaardigheden van een evenementenhulpverlener. Tijdens de ‘Instructeursopleiding Evenementenzorg’ nemen wij u mee in de essentiële modules van goede evenementenzorg:

Module 1: ABCDE methodiek en overdracht middels de SBAR
Module 2: Psychosociale hulpverlening
Module 3: Vervoerstechnieken & communicatie en gebruik van de portofoon

 

Na het volgen van deze instructeursopleiding bent u in staat om de modules te verzorgen aan (potentiële) evenementenzorgverleners en het afnemen van assessments in de rol van examinator. Indien de cursist alle drie de modules behaald ontvangen zij het certificaat 'Evenementenhulpverlener'. U wordt opgeleid door ervaren instructeurs die ruime ervaring hebben in klein en grootschalige evenementenzorg.

 

Tijdens de opleiding werken wij toe aan de onderstaande competenties die getoetst worden tijdens het eind assessment.

 

Eindtermen evenementenzorgverlener

 1. Is in staat om conform de NREH richtlijnen EHBO handelingen te verrichten. 

 2. Is in staat om methodisch te handelen conform de ABCDE methodiek binnen de evenementenzorg.

 3. Is in staat om een adequate overdracht te doen conform de SBAR methode naar zowel interne als externe partners in relatie tot de gezondheidstoestand van de zorgvrager

 4. Is in staat om te kunnen werken in, anticiperen op de diversiteit van settingen binnen de evenementenzorg zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

 5. Is in staat, middels een gestandaardiseerd zorgvrager registratieformulier, een adequate registratie te doen.

 6. Is zich bewust van zijn/haar houding en rol in relatie tot het verlenen van adequate evenementenzorg. Zicht uitend in een proactieve en professionele houding.

 7. Is in staat om samen met andere disciplines binnen de evenementenzorg samen te werken. Zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau.

 8. Is in staat tot adequate communicatie en omgang met communicatiemiddelen binnen de evenementenzorg.

 9. Is in staat basis van het draaiboek adequaat te handelen tijdens een (grootschalig) evenement.

 10. Is in staat om in publieksdrukte veilig een zorgvrager te bereiken en deze adequaat te vervoeren met / zonder transporthulpmiddelen.

 11. Is in staat om psychosociale ondersteuning te bieden aan zorgvragers tijdens een evenement in de breedste zin van het woord.

 12. Is in staat om in de basis de-escalerend te werken en te handelen.

 

Wat zijn de kosten?

De cursus ‘Instructeur Evenementenzorg’ duurt drie dagen en uw investering bedraagt 495,04 per persoon exclusief de wettelijke BTW. In deze prijs zit het cursusmateriaal, facilitaire zaken en certificering inbegrepen. Het certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar en u volgt ieder jaar een nascholing van 1 dag. De kosten hiervoor bedragen 109,00 per persoon exclusief BTW. Maximaal 10 deelnemers per cursus.

Locaties

De cursus wordt gegeven op diverse locaties in Nederland. De data en locaties kunt u vinden in onze online agenda.

Wat krijgt u?

U krijgt van ons een certificaat ‘Instructeur Evenementenzorg’ die een geldigheid heeft van 1 jaar. Elk jaar volgt u een praktijk dag waarbij wij ons richten op vaardigheidsonderwijs. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om mee te draaien tijdens grootschalige evenementen.

Instroomeisen

 • In bezit van een geldig EHBO instructeurs certificaat / diploma

 • Aantoonbare recente ervaring binnen de evenementenzorg en hier actief in

 • Bereid om naast het geven van de cursussen ook assessments af te nemen bij uw collega instructeurs.Weergave:
 


Bezig met laden...
Opleiding 'Instructeur Evenementenzorg'
€ 495,04 excl. btw
€ 599,00 incl. btw

Prijs per stuk