nl
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Instructeur-Evenementenzorg
Medical Support wil met de opleiding Evenementenzorg de gediplomeerde eerstehulpverlener van Het Oranje Kruis voorbereiden op het verlenen van eerste hulp in georganiseerd verband. De voor de opleiding gehanteerde eindtermen zijn gebaseerd op de vigerende Veldnorm Evenementenzorg. Met het diploma Evenementenzorg van Het Oranje Kruis kan de Zorgverlener Eerste Hulp zorg verlenen op het Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp, zoals omschreven in de Veldnorm.

Daarin staat ook: Aanvullend kunnen binnen dit niveau competenties en/of kennis noodzakelijk zijn
bijvoorbeeld wat betreft alcohol en drugs, waterongevallen of snelheidssporten. Deze onderwerpen zijn in ontwikkeling en worden in 2021 opgenomen in de Veldnorm.

De Veldnorm: Het uitvoeren van metingen of risicovolle assisterende handelingen vindt altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd zorgprofessional. De eerstehulpverlener is niet bevoegd om de gemeten waarde zelf te interpreteren. Deze competenties vallen daarom buiten het diploma Evenementenzorg. Medical Support biedt een aanvullende opleiding aan t.b.v. het uitvoeren van metingen door Zorgverleners Eerste Hulp die actief zijn binnen een EvenementenZorgOrganisatie Medisch.

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen met voorafgaand ongeveer 12 uur zelfstudie. Het examen vindt plaats op de 4e lesdag. Het leren bestaat uit het opdoen van theoretische kennis en het oefenen van vaardigheden. Het accent van de opleiding ligt op samenwerken en ketenzorg. Het examen leidt bij goed gevolg tot het diploma Evenementenzorg. Dit diploma is 2 jaar geldig. Voor hercertificering geldt een frequente nascholing wat betreft levensreddend handelen. Tegelijk met het diploma Evenementenzorg blijft het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis geldig.

Uw profiel als instructeur:
 
  • Een opleiding Instructeur Eerste Hulp conform de richtlijnen NREH
  • Aantoonbare ervaring op (grote) evenementen
  • Kennis en praktijkervaring hebben op het gebied van de ABCDE en SBAR
  • Een open en pro actieve houding
  • U beschikt over didactische vaardigheden

Wat bieden wij u?

Allereerst bieden wij u een enthousiast en zeer ervaren docententeam. Alle docent instructeurs hebben binnen de evenementenzorg ruime werkervaring en beschikken over de competenties om u als instructeur mee te nemen in de wereld van de evenementenzorg.

De opleiding die Medical Support aanbied is een aangename mix tussen theorie en praktijk waarbij de focus ligt op het verbreden van uw kennis als het aanleren, op instructeursniveau, van de vaardigheden. Tijdens de training maken wij gebruik van ervaren lotusslachtoffers. Uiteraard trainen wij u hoe u de geleerde stof het beste kunt uitdragen naar uw cursisten. Wij vertrouwen er op dat u als instructeur al voldoende didactisch ervaring hebt opgedaan. In deze opleiding besteden wij wel aandacht aan vakdidactiek.

De opleiding bestaat uit drie lesdagen en op de vierde dag zal het examen worden afgenomen in combinatie met een theorietoets. Naast de contactmomenten bent u ongeveer twaalf uur bezig met thuisstudie. Bij voldoende resultaat zult u het Certificaat Instructeur Evenementen Zorg ontvangen van Medical Support. Dit certificaat wordt geaccrediteerd door het Oranje Kruis en vanuit daar kunt u hulpverleners gaan opleiden voor het diploma van het Oranje Kruis. Heeft u de opleiding behaald dan zien wij u één keer per jaar terug op de bijscholing van een dag te volgen bij Medical Support.

U bent Instructeur Evenementen Zorg, wat is u geleerd en wie mag u opleiden?

De opleiding bestaat uit de volgende pijlers:

1. Optreden in een EZO / georganiseerd verband (attitude, organisatiekennis, competenties op peil
houden.
2. Voorbereidingen op grond van risico’s (soorten evenementen, benodigde zorgverleners, posten en
materialen
3. Ketenzorg (ABCDE / SBAR / samenwerking)
4. Specifieke vaardigheden (grootschalige incidenten, vervoer en transport, tourniquet, toedienen van de AAI, aluminium spalk aanleggen, integraalhelm afnemen etc.)

Na het behalen van uw instructeursopleiding mag u hulpverleners opleiden die voldoen aan de NREH. De opleiding voor Evenementen Zorgverleners bedraagt drie volledige dagen en zal afgesloten worden met een examen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een lotus. Uw cursisten zijn opgeleid tot een Evenementenzorgverlener niveau 2.

Het examen zal afgenomen worden door onafhankelijke examinatoren van Medical Support. Na het behalen van het examen zal deze bijgeschreven worden bij het Oranje Kruis. Ook evenementenzorgverleners hebben de verplichting de bijscholing te volgen.

Niveau 3

Het nieuwe diploma van het Oranje Kruis leidt evenementenhulpverleners op tot niveau 2. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om instructeur te worden voor niveau 3 en zo uw cursisten op te leiden tot categorie 3. De certificering hiervan verloopt via Medical Support. Informeer naar de mogelijkheden.

Uw investering

De kosten van de opleiding Instructeur Evenementenzorg bedraagt € 599,00 inclusief lesmateriaal en lunch maar exclusief BTW. Enthousiast geworden? Vul dan online ons inschrijfformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Op onze website vindt u ook de data van de komende trainingen.
 


Weergave:
 


Bezig met laden...
Opleiding 'Instructeur Evenementenzorg'
€ 599,00 excl. btw
€ 724,79 incl. btw

Prijs per stuk